Icon

Warunki

Witamy na pl-lista-gry-online.com!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z pl-lista-gry-online.com Serwis znajdujący się pod adresem pl-lista-gry-online.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie używaj dalej pl-lista-gry-online.com, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia stosuje się następującą terminologię Powiadomienie i wszystkie Umowy: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie oraz zgodne z regulaminem Spółki. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My”, odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszego pomoc Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia wymagań Klienta potrzeby w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie i z zastrzeżeniem, obowiązujące prawo ag. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Wchodząc na pl-lista-gry-online.com, zgadzasz się na używanie plików cookie w zgoda z Polityką Prywatności pl-lista-gry-online.com.

Większość interaktywnych witryn internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów w celu ułatwienia odwiedzającym ją osobom nasza strona internetowa. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, pl-lista-gry-online.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami własności intelektualnej prawa do wszystkich materiałów na pl-lista-gry-online.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Ty może uzyskiwać do nich dostęp z pl-lista-gry-online.com na własny użytek podlegający określonym ograniczeniom te warunki.

Nie wolno:

 • Opublikuj ponownie materiał z pl-lista-gry-online.com
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z pl-lista-gry-online.com
 • Powielanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z pl-lista-gry-online.com
 • Rozpowszechniaj treści z pl-lista-gry-online.com

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji niektórych obszarach witryny. pl-lista-gry-online.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii użytkownika pl-lista-gry-online.com, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie użytkownika osoba, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, pl-lista-gry-online.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na stronie tę witrynę.

pl-lista-gry-online.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadać wszystkie niezbędne licencje i zgody zrób to;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patent lub znak towarowy strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów naruszających prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej, niestandardowej lub prezentacyjnej działania lub działania niezgodne z prawem.

Niniejszym udzielasz pl-lista-gry-online.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i autoryzowanie innym osobom do używania, powielania i edytowania Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do Strony internetowe innych firm notowanych na giełdzie; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit i zakupów charytatywnych centra handlowe i organizacje charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą tak długo umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie jako link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenie strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strona strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie zostanie utworzone patrzymy nieprzychylnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja ich nie posiada negatywne zapisy u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak pl-lista-gry-online.com; oraz (d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (B) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usługi; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres pl-lista-gry-online.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwa Twojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL Twojej witryny, lista dowolnych adresów URL z które zamierzasz połączyć z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Korzystając z połączonego lokalizatora jednolitych zasobów; lub
 • Korzystając z dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma to sens w kontekście i format treści w witrynie strony łączącej.

Niedozwolone jest używanie logo pl-lista-gry-online.com lub innej grafiki do linkowania bez umowa licencyjna na znak towarowy.

ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które się zmieniają w jakikolwiek sposób wizualnej prezentacji lub wyglądu naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i broń nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej witrynie. Żadne łącza nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Ty wyrazić zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do amen niniejsze warunki i warunki oraz zasady łączenia w dowolnym momencie. Poprzez stałe łącze do naszej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest z jakiegokolwiek powodu obraźliwy, możesz się z nim skontaktować i poinformuj nas w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani odpowiedzieć bezpośrednio Tobie.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładność; nie obiecujemy również, że witryna internetowa pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte strona jest aktualizowana.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunków związanych z naszą witryną internetową i korzystaniem z tej witryny. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, my nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.